Palvelut

Reseptilääkkeiden toimitus

Reseptien toimituspisteissä farmaseuteilla on käytössään ajanamukaiset ohjelmat, joiden avulla tarkastamme mm. lääkkeiden yhteisvaikutukset. Osaavat ja palvelevat farmaseutit opastavat asiakkaitamme käyttämään lääkkeitä oikein ja turvallisesti.

Drive in -palvelupiste

Tarjoamme palveluja myös Drive in -luukulta. Drive in- palvelupiste tarjoaa mahdollisuuden hoitaa apteekkiasiat suoraan autosta. Palvelu on tarkoitettu kaikille asiakkaillemme. Erityisesti se helpottaa liikuntarajoitteisten asiointia, pienten lasten vanhempia ja eläinten omistajia. Drive in -palvelupiste on avoinna kuten apteekkikin ja sen kautta tarjolla on apteekin koko tuotevalikoima reseptilääkkeet mukaan lukien.  Ajoreitti Drive in -luukulle on opastettu S-marketin parkkipaikan Karjalankadun puoleisesta päästä.

Asiantuntevat yhdyshenkilöt

Apteekistamme löydät mm. erityiskoulutetut astma-, diabetes- ja sydänlääkeasiantuntijat, joilta saa ohjeita myös sairauteen vaikuttavista elintavoista.

Koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu helpottaa erityisesti iäkkäitä ihmisiä selviytymään päivittäisestä lääkehoidosta. Palvelu on tarkoitettu sekä kotona asuville että hoitokotien asiakkaille. Se sopii
erityisesti sellaisille henkilöille, joilla on monia säännöllisiä lääkkeitä käytössään. Farmaseuttimme tarkastaa yhteistyössä lääkärin kanssa asiakkaan kokonaislääkityksen ja yhteensopivuuden. Palvelu lisää lääketurvallisuutta ja parantaa lääkehoidon onnistumista. Apteekin tekemä annosjakelu antaa enemmän aikaa palvelutalojen hoitajille hoitotyöhön ja säästää näin myös kustannuksia.

Lisätietoja maksullisesta palvelustamme saatte annosjakelusta vastaavilta farmaseuteilta tai proviisorilta.

Lue lisätietoja Apteekkariliiton sivulta tai Anja-annosjakelupalvelusta.

Reseptien uusinta

Reseptien uusinta apteekin kautta sopii tilanteisiin, joissa ei tarvita lääkärissä käyntiä. Sähköisistä resepteistä teemme uusintapyyntöjä terveyskeskuslääkäreille. Reseptien uusinta on maksullinen palvelu.

Lääkejätteet

Otamme vastaan kotitalouksilta vanhentuneita tai käyttämättä jääneitä lääkkeitä ja elohopeakuumemittareita. Toimitamme ne edelleen ongelmajätelaitokselle hävitettäväksi. Fimean sivuilta voit lukea ohjeet palautettavien lääkkeiden oikeaan käsittelyyn. Ravintolisät, perusvoiteet ja kosmetiikka eivät ole lääkejätettä, vaan ne voi hävittää kotitalousjätteen mukana.

Sippolan sivuapteekki

Sippolan sivuapteekissa työskentelevät farmaseutti ja sairaanhoitaja.