Palvelut

Reseptilääkkeiden toimitus

Reseptien toimituspisteissä farmaseuteilla on käytössään ajanamukaiset ohjelmat, joiden avulla tarkastamme mm. lääkkeiden yhteisvaikutukset. Osaavat ja palvelevat farmaseutit opastavat asiakkaitamme käyttämään lääkkeitä oikein ja turvallisesti.

Drive in -palvelupiste

Ensimmäisenä Kymenlaaksossa tarjoamme palveluja myös Drive in -luukulta. Drive in- palvelupiste tarjoaa mahdollisuuden hoitaa apteekkiasiat suoraan autosta. Palvelu on tarkoitettu kaikille asiakkaillemme. Erityisesti se helpottaa liikuntarajoitteisten asiointia, pienten lasten vanhempia ja eläinten omistajia. Drive in – palvelupiste on avoinna kuten apteekkikin ja sen kautta voidaan toimittaa sekä resepti- että itsehoitolääkkkeitä.

Asiantuntevat yhdyshenkilöt

Apteekistamme löydät mm. erityiskoulutetut astma-, diabetes-,sydänlääkeasiantuntijat, joilta saa ohjeita myös sairauteen vaikuttavista elintavoista.

Koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu helpottaa erityisesti iäkkäitä ihmisiä selviytymään päivittäisestä lääkehoidosta. Palvelu on tarkoitettu sekä kotona asuville että hoitokotien asiakkaille. Se sopii
erityisesti sellaisille henkilöille, joilla on monia säännöllisiä lääkkeitä käytössään. Farmaseuttimme tarkastaa yhteistyössä lääkärin kanssa asiakkaan kokonaislääkityksen ja yhteensopivuuden. Palvelu lisää lääketurvallisuutta ja parantaa lääkehoidon onnistumista. Apteekin tekemä annosjakelu antaa enemmän aikaa palvelutalojen hoitajille hoitotyöhön ja säästää näin myös kustannuksia.

Lisätietoja maksullisesta palvelustamme saatte annosjakelusta vastaavilta farmaseuteilta tai proviisorilta.

Lue lisätietoja Apteekkariliiton sivulta www.apteekkariliitto.fi/asiakkaille/annosjakelupalvelu

tai Pharmaservicen sivuilta www. pharmaservice.fi

Laakkeenoton_muistutuspalvelu_tunnus_merkki

Lääkkeenoton muistutuspalvelu

Lääkkeenoton muistutuspalvelu vähentää lääkkeenoton unohduksia ja varmistaa lääkehoidon onnistumista. Palvelu sopii erityisesti paljon lääkkeitä käyttäville, iäkkäille ja muistisairaille. Lääkemuistuttajan käyttö on helppoa. Laitteessa on vain yksi nappi, joka hälyttää äänimerkillä ja valolla, aina kun on aika ottaa lääkkeet. Apteekki ajastaa muistuttajan ja saat mukaasi myös lääkekortin.

Reseptien uusinta

Reseptien uusinta apteekin kautta sopii tilanteisiin, joissa ei tarvita lääkärissä käyntiä. Sähköisistä resepteistä teemme uusintapyyntöjä lääkäreille. Reseptien uusinta on maksullinen palvelu.

Terveyskontrolli_tunnus_merkki

Sairaanhoitajien palvelut

Uusi terveyskontrollipalvelu sopii kaikille, jotka haluavat kartoittaa terveydentilaansa ja/tai saada tukea elintapojen muuttamiseen. Terveyskontrolliin kuuluu verenpaineen mittaus, vyötärönympäryksen mittaus, kehonkoostumusmittaus ja diabeteksen riskitesti. Lisäksi sairaanhoitajan vastaanotolla tehdään Duodecim sähköinen terveystarkastuslomake. Terveyskontrolli antaa tietoa mm. sairastumisriskeistä ja keskimääräisen ennusteen elinvuosista. Terveyskontrolli kestää noin 30 minuuttia ja sen hinta on 30€. Palvelua varten tarvitsee ajanvarauksen.

AJANVARAUS 05-3756 223 / SAIRAANHOITAJA, TERVETULOA !

ajanvaraus_sairaanhoitaja

Joka torstai klo 9-16 sairaanhoitajamme tekevät terveysmittauksia. Sairaanhoitajat mittaavat verenpainetta, verensokeria ja tekevät myös keuhkojen spirometriamittauksia. Lisäksi sairaanhoitajilla on käytössään kehonkoostumusmittari, jonka avulla on mahdollista selvittää mm. sisäelinrasva ja luustolihasprosentti. Näihin mittauksiiin ei tarvitse varata aikaa.

Mittaukset ovat maksullisia: verenpaineen mittaus 4 €, verensokerin mittaus 6 €, keuhkojen spirometria mittaus 5 € ja kehonkoostumusmittaus 10 €.

Lääkkeen valmistus

Apteekkimme vaalii edelleen myös perinteisiä lääkevalmistuksen taitoja. Valmistamme itse Mustan parran -yskänlääkettä, kamferitippoja ja mentolirisiiniöljyspriitä. Yksittäisille asiakkaille valmistamme voiteita, liuoksia ja annosjauheita lääkärin lääkemääräyksen mukaan.

Lääkejätteet

Otamme vastaan kotitalouksilta vanhentuneita tai käyttämättä jääneitä lääkkeitä ja elohopeakuumemittareita. Toimitamme ne edelleen ongelmajätelaitokselle hävitettäväksi.

Linkki Fimean sivulle, jossa ohjeita lääkejätteiden hävittämiseen www.fimea.fi/vaesto/laakkeiden _ havittaminen

Sippolan sivuapteekki

Sippolan sivuapteekissa työskentelevät farmaseutti ja sairaanhoitaja, joka tekee mm. verensokeri- ja verenpainemittauksia.